Lasă un comentariu

Dragi fraţi şi surori,

continuăm să ne rugăm pentru voi, toţi. Împărtăşim cu voi toţi ceea ce trăim, pentru ca Chipul lui Dumnezeu să strălucească peste întreaga omenire.

Afirmăm şi acum ceea ce am mărturisit alte dăţi: acţiunea Dumnezeului Trinitar şi Unic se exprimă zi de zi tot mai puternic. Dumnezeu, în iubirea Sa, vrea să salveze şi să înalţe tot Universul.

În mesajul pe care vi-l propunem în continuare, Dumnezeu se exprimă în acţiunea Sa. Există câteva elemente fundamentale:

Dumnezeu iubeşte toţi oamenii şi-i invită la Mântuire. În iubirea Sa exprimă esenţa acţiunii Sale.

Dumnezeu pune o limită răului şi nu permite ca el să triumfe. El vine în ajutorul omenirii în orice epocă, situaţie şi moment, pentru ca răul să fie învins;

El ne dăruieşte toate mijloacele necesare. În mod special, dăruieşte omenirii un instrument sublim: pe mama Sa. Cine poate să transmită iubirea lui Dumnezeu ca ea, Mama cufundată în Dumnezeu?

Poporul deschis acţiunii Dumnezeului-Iubire primeşte impulsurile divine, sărbătoreşte viaţa şi cântă împreună cu psalmistul:

„Domnul te va păzi pe tine,

Domnul este acoperământul tău,

de-a dreapta ta.

Ziua soarele nu te va arde,

nici luna noaptea.

Domnul te va păzi pe tine de tot răul;

păzi-va sufletul tău.

Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta

de acum şi până în veac.”

(Ps 120,5-8)

Şi noi sărbătorim viaţa împreună cu voi şi vă binecuvântăm.

Tomislav Vlašić

Mesaj al Preasfitei Treimi

 

„Dumnezeu lucrează neîncetat pentru binele oamenilor. El are la inimă soarta fiecărui om şi a întregii omeniri. Nimeni, oricât ar fi de rău, nu este uitat de Dumnezeu. Credeţi, oare, că Dumnezeu îi pedepsește aspru pe cei care fac răul? Nu, ci mai degrabă ei sunt cei care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Isus Şi-a vărsat Sângele şi pentru aceşti fii răzvrătiţi, şi continuă să se jertfească pentru toţi în Sacrificiul Altarului. În fiecare Sfântă Liturghie celebrată pe Pământ, Isus continuă să moară şi să învie pentru toţi fiii Săi, în tot Universul, pentru că Dumnezeu este Iubirea absolută. Ca Tată care se gândeşte la voi toţi, trebuie să pună o limită acțiunii celor răi, şi ar fi vai şi-amar dacă nu ar face-o. Dar şi atunci când se opune răului, Dumnezeu respectă mereu libertatea voastră, şi dreptatea Sa e plină de îndurare. Dacă nu ar fi aşa, aţi trăi sub dictatura unui Dumnezeu nemilos, dar lucrurile nu stau aşa.

Fiecărui om, oricât ar fi de rău, Dumnezeu îi acordă mereu o altă şansă. Nimeni n-ar şti ce este, dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat o altă şansă. De aceea, există speranţă pentru fiecare om; există speranţa unei schimbări, dacă și omul dorește acest lucru.

Dumnezeu luminează fiecare om; harul Său adie ca o briză şi-i poartă fiecărui om glasul Dumnezeu. Ar fi mincinos cel care ar spune că Dumnezeu nu există sau că nu se face simţit. Spiritul Sfânt se face simţit în voi mereu, dacă aveţi o fărâmă de bunăvoinţă. Lucrarea Sa e aceea de a vă aminti că sunteţi fiii lui Dumnezeu şi de a vă orienta către Mântuitorul, Isus Cristos. Din păcate, nu sunteţi întotdeauna dispuşi să primiţi Spiritul Sfânt şi să-L ascultaţi. Dacă, însă, ştiţi să primiţi raza Sa de lumină, care vă mângâie neîncetat, puteţi începe un proces de transformare a întregii voastre fiinţe, cu condiţia să fiţi sinceri şi să aveţi în voi hotărârea fermă de schimbare.

Dacă lucrurile stau aşa, urmează un alt pas fundamental: să vă oferiţi pe voi înşivă lui Dumnezeu şi să-I permiteţi să lucreze în voi. Dacă-I oferiţi viaţa voastră şi dacă doriţi să vă conformaţi legilor Sale, Isus Cristos începe în voi lucrarea Sa de Mântuitor: mai întâi, vă purifică de rău şi vă iartă, apoi vă încredinţează Mamei Sale, Preacurata Fecioară Maria.

Încredinţarea Mariei e de importanţă vitală: aşa cum fiecare om se naşte din trupul unei mame, după ordinea naturii, tot aşa, fiecare om renaşte în spirit dintr-o Mamă, după ordinea harului. Înţelegeţi bine acest lucru: dacă nu renaşteţi din pântecele Celei care L-a generat pe Dumnezeul-Om, nu veţi ajunge la plinătate, veţi fi slabi pe drumul vostru. Aţi risca să nu ajungeţi la ţintă, dacă Isus nu v-ar încredinţa Preacuratei.

E nevoie, însă, şi de încredinţarea voastră personală Mariei: şi voi trebuie să vă faceţi partea, lăsând în mâinile ei viaţa voastră, cu încredere. Mama ştie de ce anume aveţi nevoie; Inima sa bate la unison cu cea a Fiului Isus. Mama voastră Sfântă e toată curată şi vă indică drumul purităţii; ea e puternică şi vă apără de rău; şi, pentru că e Mamă, vă primeşte atunci când suferiţi şi vă înţelege, vă mustră blând atunci când greşiţi, dar nu vă răneşte niciodată, pentru că e cea mai gingaşă dintre mame.

Preacurata Fecioară Maria, capodopera lui Dumnezeu, v-a fost dată ca Mamă de Isus sub Cruce, ca să vă însoţească pe drumul de sfinţenie şi de întoarcere la Dumnezeu; nu vă va lăsa până când nu vă va pune la loc sigur, în braţele lui Dumnezeu. Nu o părăsiţi nici voi, dacă vreţi ca sfinţirea voastră să fie mai uşoară şi mai rapidă.

Acţiunea lui Isus vă conduce la Tatăl. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Isus vi-L face cunoscut pe Tatăl, vă face să-L iubiţi, vă revelează iubirea pe care o are Tatăl pentru voi. Când ajungeţi să înţelegeţi şi să simţiţi vie în voi iubirea Tatălui, sunteţi făpturi noi şi nimic nu vă poate vătăma, nici chiar moartea. Sunteţi în mâinile Tatălui, din care nimeni nu vă poate răpi, după cum a spus Isus Însuşi (In 10,29).

Vedeţi, deci, că Dumnezeu nu împiedică nici un om să se apropie de bine, dimpotrivă, încearcă să-i atragă pe toţi la El. Aşa trebuie să faceţi şi voi, dacă sunteţi fiii lui Dumnezeu: nu judecaţi, nu condamnaţi, rugaţi-vă pentru toţi, şi pentru cei răi şi pentru cei care pe care-i considerați răi. Rugaţi-vă pentru cei care vi se împotrivesc şi vă amărăsc viaţa, şi nu vă va părea rău (Mt 5,43-48). Dumnezeu va face să cadă asupra voastră o ploaie de binecuvântări atât de abundentă, încât Îi veţi mulţumi toată veşnicia. Schimbarea lumii începe acolo unde omul se schimbă pe sine şi se comportă ca fiu al lui Dumnezeu. Nu uitaţi acest lucru! V-o spun şi vouă, celor care aţi făcut răul, celor care nu reuşiţi să vă iertaţi sau care nu aţi fost iertaţi de alţii: apropiaţi-vă de Dumnezeul care vă iubeşte şi vă iartă întotdeauna. Începeţi să trăiţi pentru El, iar El va fi alături de voi: va face din voi făpturi noi, vă va face colaboratorii Săi.

În fine, le spun celor care sunt sclavii lui Lucifer: există şi pentru voi o cale de ieşire, dar trebuie să vă angajaţi serios în a vă transforma radical gândul şi existenţa voastră şi în a repara răul făcut. Dumnezeu vă va ajuta, dar nu o poate face în locul vostru; de aceea, decideţi-vă pentru Dumnezeu, şi drumul se va deschide şi pentru voi.“

 

 

Poporul Nou sărbătoreşte viaţa – Dumnezeu există

Lasă un comentariu

Dragi fraţi şi surori,

istoria umană, încă de la începuturi, dă mărturie că Dumnezeu există: oamenii Îl intuiau şi-L înţelegeau, chiar dacă într-o manieră limitată, Îl adorau, de multe ori şi în mod greşit.

Dumnezeu, însă, comunica cu oamenii. În Isus Cristos, El a revelat Chipul Său şi a deschis drumul omenirii pentru a-L cunoaşte plenar şi pentru a trăi, astfel,împreună cu El.

În zilele care urmează, creştinii vor sărbătorii mari sărbători, pentru a se uni cu Dumnezeu: Înălţarea la Cer a Domnului Isus, care a dus natura noastră în dimensiunea divină; coborârea în inimile noastre a Spiritului Sfânt, care ne călăuzeşte lăuntric spre înălţarea noastră, dincolo de hotarele capacităţilor noastre; Preasfânta Treime, în care devenim pe deplin făptura nouă şi unde se sfârşesc moartea şi orice suferinţă (Ap 21,4).

Dumnezeu doreşte să ne comunice plenar viaţa Sa, dacă noi dorim să o primim şi să o trăim. Viaţa lui Dumnezeu, primită, transformă misterele credinţei în lumină şi-n cunoaştere perfectă: de aici se naşte în noi viaţa deplină, eternă. Dacă, însă, Îl venerăm pe Dumnezeu în aceste mistere, dar abia atingând adevărul, fără a intra în el pentru a-l trăi, rămânem în afara cunoaşterii, în afara vieţii lui Dumnezeu care dorește să se dăruiască şi să înalţe omenirea.

Ne aşteaptă timpuri pline de evenimente, în care Dumnezeu se va revela pentru a conduce omenirea la o dimensiune elevată. Dumnezeu nu va forţa libertatea omului, ci se va revela celor care-L iubesc şi sunt gata să fie transformaţi în viaţa lor:

„I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? Isus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. Cel ce nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi; dar Mângâietorul, Spiritul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.“ (In 14,22-26)

Pentru meditaţia noastră, publicăm mai jos un pasaj extras din una din cărţile Stefaniei Caterina, pentru a înţelege mai bine paşii de făcut, care vă vor conduce la trăirea în Preasfânta Treime. Ca de obicei, vă însoţim cu rugăciunea şi vă binecuvântăm împreună cu toţi cei care trăiesc în lumina lui Dumnezeu.

Tomislav Vlašić

 

Gândul lui Cristos nu e fantezie

Mai mult

5. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa – Fideli legii lui Dumnezeu

Lasă un comentariu

 

Dragi fraţi şi surori,

După urările de Paşti nu v-am mai scris. Sărbătorile de Paşti, cu mesajul lor, sunt ele însele foarte bogate şi incisive. V-am lăsat, pentru a vă da posibilitatea de a-L întâlni pe Isus Cristos şi de a aprofunda relaţia voastră cu El.

În viaţa unui om, întâlnirea cu Cristos cel Înviat nu poate rămâne un episod izolat, o experienţă trecătoare care rămâne ca o amintire, din contră, e o experienţă vitală, care se amplifică, implică total şi devine permanentă; conduce întreaga omenire spre Noua Creaţie, dacă-L primeşte pe Cristos. Aşa a fost pentru apostoli şi pentru adevăraţii ucenici ai lui Isus.

Există evenimente cosmice care ne vorbesc şi pe care vi le comunicăm, ca parte a mărturiei noastre. Isus Cristos, după Învierea Sa, ca Bun Păstor, vizitează în mod obişnuit omenirile credincioase lui Dumnezeu din Universul Superior. Între El şi aceste omeniri, există o relaţie vitală pe care noi nici nu ne-o putem imagina, şi pe care o putem considera ca pe o etapă următoare, înspre realitatea descrisă de Sfântul Ioan ca ceruri noi şi pământ nou (Ap 21).

Mai mult

Comuniunea cu Dumnezeu

Lasă un comentariu

Dragi fraţi şi surori, vă propun un mesaj al Sfântului Iosif, pe care l-am primit la începutul novenei dedicate lui. În rugăciune, i-am cerut să ne spună ceva despre sine, dat fiind că se vorbeşte puţin despre el. Ne-a adresat aceste cuvinte, care ne îndeamnă să trăim o relaţie autentică şi profundă cu Dumnezeu, izvorul oricărei fericiri şi împliniri.

Vă salut cu mult drag şi vă binecuvântez. Domnul să vă dăruiască pacea.

Stefania Caterina

Mesajul Sfântului Iosif din 10 martie 2014

  Mai mult

4. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Lasă un comentariu

Întâlneşte-te cu Dumnezeu în Isus Cristos 

Dragi fraţi şi surori,

încep această reflecţie cu cuvintele Sfântului Arhanghel Mihail, extrase din mesajul său din 17 martie 2013. Ele vor deschide fiecărui om calea pentru a-L căuta pe Dumnezeu şi îi vor ajuta pe creştinii care încep pregătirea pentru Paşti să-L cunoască şi mai profund.

„Toţi cei care doresc binele şi caută adevărul sunt chemaţi în acest timp la un drum de profundă renaştere spirituală, care va duce la reunirea în Cristos. Asta înseamnă că toţi vor trebui să-L primească, să-L cunoască şi să-L iubească pe Isus şi să facă parte din poporul Său sfânt. Reunirea în Cristos priveşte întreaga Creaţie: e un drum unic pentru toţi oamenii din Univers… Când totul va fi reunit în Cristos, Tatăl va crea Cerurile Noi şi Pământul Nou şi le va da fiilor Săi; va fi Noua Creaţie. În ea nu va putea intra nimic necurat…  Acesta este planul minunat al Preasfintei Treimi pentru fiecare din voi şi pentru întreaga omenire, plan care e în plină desfăşurare.” [1]

1. Îl contemplăm pe Isus în episodul pregătirii sale pentru viaţa publică, aşa cum ne este prezentat de evanghelistul Matei (Mt 4,1-11). Isus se retrage în pustiu, în tăcere; lasă orice contact cu persoanele, cu activităţile. Îşi eliberează mintea de toate pentru a se cufunda în profunzimea naturii Sale, în spiritul Său. Un adevărat post! Astfel, în libertate interioară, Îl contemplă pe Dumnezeu, care Îl introduce în legile spiritului pur, iar El se descoperă ca CEL CARE ESTE. Această identitate a Sa le-o va arăta oamenilor şi o va confirma în încercări, învingând răul şi moartea, înviind. Mai mult

3. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Lasă un comentariu

Ieşi din tine însuţi şi stai înaintea lui Dumnezeu (1Re 19,1-18)

 

Dragi fraţi şi surori,

invitaţia adresată de Dumnezeu oricui doreşte să-L cunoască, e aceeaşi cu invitaţia adresată profetului Ilie (1 Re 19,1-18): a ieşi din sine însuşi şi a se deschide lui Dumnezeu. Aceasta este trecerea cea mai firească şi evidentă către relaţia dintre creatură şi Dumnezeu şi, în acelaşi timp, cea mai grea. Martori ai acestui fapt sunt toată istoria mântuirii, toţi sfinţii şi chiar şi marele profet Ilie: şi el trebuia să iasă din raţionamentele lui, din viziunile sale despre mântuire, din puterea sa carismatică, pentru a intra în tăcere şi a primi acţiunea mântuitoare a lui Dumnezeu.

Mai mult

2. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Lasă un comentariu

Scrisoare către cei care cred şi către cei care nu cred în Isus Cristos

 

Dragi fraţi şi surori,

vă scriem în urma mesajului lui Isus comunicat de noi pe data de întâi ianuarie 2014 [1] şi a scurtei introduceri, în care v-am exprimat disponibilitatea noastră de a vă informa şi de a vă însoţi în acest an. Cu acest articol, dorim să vă antrenăm şi mai mult într-o angajare responsabilă de a realiza destinul nostru comun: acela de a face un salt de calitate a vieţii şi de a lua parte la viitorul glorios al omenirii.

Noi dăm mărturie că întregul Univers va fi reunit în Isus Cristos. Să nu vă tulbure aceasta! Nu pornim de la prejudecăţi, de la imagini religioase care se impun, şi nici de la ideologii religioase. Dorim să intrăm cu voi într-un dialog profund în care să se contureze adevărata identitate a omului, a celui care crede în Dumnezeu, dar şi a omului de ştiinţă care caută adevărul, a celui care se străduie să trăiască şi să exprime dorinţele şi idealurile cele mai nobile care se află în el, pentru a face un salt de calitate în viaţă. Toate acestea responsabilizează credincioşii, necredincioşii, precum şi aparţinătorii oricărei religii.

Mai mult

Older Entries